Så här ansöker du om stöd från banken

Vi försöker att fördela vårt stöd på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, och för att kunna göra det vill vi ha ett bra underlag från dig som söker stöd. För att underlätta processen använder vi ett webbaserat ansökningsfomulär som du hittar via länken nedan.

Du kan också använda vår checklista för att snabbt bedöma chanserna att din ansökan ska bli beviljad.

Gå till bankens
egen checklista
SponsorpolicyAnsök om sponsring