Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Vår ambition är därför att stötta breddverksamhet – snarare än elitsatsningar. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang ska nå breda grupper i samhället, och våra investeringar i samhällsnytta spänner över såväl kultur, samhälle och idrott.

Vi försöker att fördela vårt stöd på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, och för att kunna göra det vill vi ha ett bra underlag från dig som söker stöd.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande, med en handläggningstid som varierar mellan tre till sju veckor.

För dig som vill ansöka om sponsring

Du har möjlighet att ansöka om sponsring för en förening som på något vis främjar Västerviks kommun och dess invånare. 

Fyll i formuläret nedan och vid frågan ”Ansöker du om sponsring?” klickar du i ”Ja”. Du får nu fylla i några kompletterande frågor gällande exponering och affärer. 

För dig som vill ansöka om bidrag

Du har möjlighet att ansöka om bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur eller idrott i Västerviks kommun.

Fyll i formuläret nedan och vid frågan ”Ansöker du om sponsring?” klickar du i ”Nej”. Du har även möjlighet att skicka din ansökan per post. Läs mer på enbattrebank.nu/ansokan-bidrag/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank