Ansök om stöd från oss!

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd både från banken och stiftelsen.

Banken arbetar med sponsring inom kultur, samhälle och idrott. Det innebär att man ingår ett sponsringssamarbete där det finns tydliga krav på motprestation, exempelvis i form av ett reklamtryck eller en skylt. Vi vill att vårt engagemang ska nå breda grupper i samhället och ambition är att stötta breddverksamhet – snarare än elitsatsningar.

Stiftelsen arbetar med utvecklingsinriktade projekt som främjar näringsliv, forsking, utbildning, kultur och idrott. Ett projekt är en tidsavgränsad aktivitet som kräver resurser under en begränsad tid. Tillsammans delar vi också varje år ut Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik.

Ansök om sponsring från bankenAnsök om bidrag från stiftelsenAnsök om Sparbankens ungdomsstipendium