Checklistan

Testa om din verksamhet faller inom ramen för vår policy innan du skickar in en ansökan:

Är din verksamhet bred och folklig?

Ja / Nej

Finns det ett fokus på utveckling för barn- och ungdomar?

Ja / Nej

Ges möjlighet till riktig bra exponering av bankens varumärke?

Ja / Nej

Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?

Ja / Nej

Ingår konkreta affärer, till exempel föreningens bankaffärer i ditt förslag?

Ja / Nej

Har du svarat Ja på alla frågor? Fyll i ansökan via formuläret.

Har du svarat Nej på någon fråga – utveckla ditt förslag.

Har du svarat Nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt partner för dig.

Ansök via detta formulär
Sponsorpolicy