Fritt WiFi i Västevik, Gamleby och Loftahammar

Många av våra banktjänster är mobila och vi har erbjudit WiFi i våra lokaler i flera år som en service till våra kunder. Nu tar vi nästa steg och erbjuder publikt WiFi på orterna Västervik, Gamleby och Loftahammar, vilket förhoppningsvis kan bidra till att göra orterna mer attraktiva såväl för lokalbefolkning som för besökare.
Nätverket heter ”enbättrebank.nu” och är öppet för alla, efter en enkel inloggning.

wifi

wifi2

Läs om fler inspirerande projekt och föreningar