Detta har hänt i kategorin näringsliv

Feriepraktik 2018

Feriepraktik 2018

Feriepraktik har sedan 2012 varit en gemensam satsning mellan Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun, och syftar till att ge våra skolungdomar en värdefull första arbetslivserfarenhet. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda platser inte bara inom...

Västerviks Sjukhus – Förstudie
Västerviks Sjukhus – Förstudie

Västerviks Sjukhus – Förstudie

Sjukvården i Sverige befinner sig i en omfattande omställningsprocess, samtidigt som ett lokalt/regionalt sjukhus är av mycket stor betydelse för en kommuns attraktivitet vad gäller in- och utflyttning, etableringar, folkhälsa och känslan av trygghet.
Tillväxtstipendium
Tillväxtstipendium

Tillväxtstipendium

För att uppmärksamma person eller personer vars engagemang och insatser har förutsättningar att skapa hållbar tillväxt instiftas nu Sparbankens Tillväxtstipendium.
Västervik Invest
Västervik Invest

Västervik Invest

Tillgången på riskkapital kan vara avgörande faktor för utvecklingen av nya företag. 2005 initierade Sparbanksstiftelsen Tjustbygden därför bildandet av det lokala investeringsbolaget Västervik Invest, som varit en etablerad aktör i området sedan dess.
mStudent
mStudent

mStudent

2005 stöttade Sparbanksstiftelsen projektet mStudent som syftade till att utveckla vardagsnära mobiltelefontjänster för elever på gymnasium och högskolenivå.

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjustbygdens Sparbank

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank